Wyróżnione posty

Bardzo obiecujące wyniki badań nad tamoksyfenem!

November 21, 2018

 

To najlepsza wiadomość w ostatnich tygodniach, a zarazem początek przełomu, na który wszyscy czekamy! Rodziny dotknięte miopatią spowodowaną mutacją w genie MTM1, powiązaną z chromosomem X, z nadzieją śledzą pierwsze badania kliniczne terapii genowej w miopatii wrodzonej. Szansą dla chorych z mutacją w genie DNM2 (ale też MTM1) jest z kolei genetyczne obniżenie poziomu dynaminy-2, choć w tym wypadku nie rozpoczęto jeszcze badań klinicznych. Obie te potencjalnie bardzo skuteczne terapie będą jednak niezwykle kosztowne, co może stać na przeszkodzie w leczeniu chorych – dopuszczenie leku do użytku nie oznacza, że wszyscy potrzebujący go dostaną. Doświadcza tego obecnie społeczność SMA, walcząca o refundację Spinrazy, podczas gdy umierają kolejne dotknięte chorobą dzieci. Dlatego tak ważne są badania nad alternatywnym zastosowaniem istniejących już na rynku leków, stosowanych w  innych chorobach, a być może skutecznych w leczeniu miopatii. Przełomowe okazały się badania dr. Jamesa J. Dowlinga z Kanady. Odkrył on, że nie tylko genetyczne zrównoważenie lipidów (zwanych fosfoinozytydami lub PIP), gromadzących się w mięśniach osobników dotkniętych MTM, może odwrócić proces chorobowy w modelu mysim, ale możliwe jest także chemiczne hamowanie białka PIK3C2B, czego wynikiem jest poprawa funkcjonowania mięśni. Naukowcy skupieni wokół doktora Dowlinga zaczęli poszukiwać inhibitorów PIK3C2B wśród leków dopuszczonych już do użytku, w tym stosowanych wcześniej u dzieci. Idąc tym tropem, przy świadomości, że brak miotubulariny (enzymu, który przekształca przekaźniki lipidowe, powoduje gromadzenie w mięśniach białka o nazwie dynamina-2 i ich zanik) – poszukiwano też leku hamującego dynaminę-2. Dwa niezależne zespoły, laboratorium dr. Dowlinga ze Szpitala Dziecięcego w Toronto i zespół UNIGE E. Gayi z Genewy we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu, opublikowały przed dwoma dniami w piśmie Nature Communications wyniki badań nad zastosowaniem tamoksyfenu w leczeniu miopatii MTM1 sprzężonej z chromosomem X. W poszukiwaniu lekarstwa odkryto, że właśnie tamoksyfen reguluje dynaminę-2 do bezpiecznych poziomów. Naukowcy skupili się na tamoksyfenie, stosowanym od wielu lat w leczeniu raka piersi, ponieważ cząsteczka znana była z właściwości chroniących włókna mięśniowe: jest przeciwutleniaczem, działa przeciwzwłókniająco i chroni mitochondria. Tamoksyfen jest już w trakcie badań klinicznych przeciwko dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Jego zastosowanie w leczeniu miopatii byłoby stosunkowo tanie i proste, gdyż jest to lek doustny. Badania na myszach z mutacją genu MTM wykazały, że osobniki, którym podano tamoksyfen, żyją blisko siedmiokrotnie dłużej niż te, którym leku nie podano! Lek nie tylko spowalnia chorobę, u badanych myszy zespół z Genewy zaobserwował przyrost mięśni nóg i przepony, poprawę struktury i siły mięśni nóg, redukcję nieprawidłowych poziomów BIN1, DNM2, desminy, PI3KC2B, dysferliny i kanału wapniowego DHPR oraz wzrost liczby komórek z prawidłowo rozmieszczonymi jądrami. Badania te stwarzają nadzieję na opracowanie skutecznej (i taniej!) terapii nie tylko na miopatię miotubularną sprzężoną z chromosomem X (MTM1), ale także miopatie z ośrodkowo położonymi jądrami (centronuklearne), wynikające z uszkodzenia innych genów (BIN1, DNM2). Pozostaje oczekiwać na jak najszybsze rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach.

 

Tekst opracowano na podstawie następujących artykułów (tam szczegółowe informacje na temat badań): 

 

 

Tamoxifen therapy in a murine model of myotubular myopathy

Nika Maani, Nesrin Sabha, Kamran Rezai, Arun Ramani, Linda Groom, Nadine Eltayeb, Faranak Mavandadnejad, Andrea Pang, Giulia Russo, Michael Brudno, Volker Haucke, Robert T. Dirksen & James J. Dowling  https://www.nature.com/articles/s41467-018-07057-5?fbclid=IwAR0copUjE62xSz8IBe1yJM9Q9NJuiEcHNxpYtaDppQjf1yjc2D8jQNH3uVA

 

Tamoxifen prolongs survival and alleviates symptoms in mice with fatal X-linked myotubular myopathy

Elinam Gayi, Laurence A. Neff, Xènia Massana Muñoz, Hesham M. Ismail, Marta Sierra, Thomas Mercier, Laurent A. Décosterd, Jocelyn Laporte, Belinda S. Cowling, Olivier M. Dorchies & Leonardo Scapozza  https://www.nature.com/articles/s41467-018-07058-4

 

 

Researchers identify molecule to fight myotubular myopathy Reviewed by James Ives, MPsych

Tamoxifen therapy in a murine model of myotubular myopathy

https://www.news-medical.net/news/20181119/Researchers-identify-molecule-to-fight-myotubular-myopathy.aspx?fbclid=IwAR0aPJARw9PG2mnHsSvBJvdWvNQx-Yd1QlumV3bN0Xsii1bCH3Ik7B5LEeE

 

 

Warto także zajrzeć na stronę Myotubular Trust, organizacji pacjenckiej sponsorującej m.in. badania dr. Dowlinga https://myotubulartrust.org/research/research-news/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

I Konferencja "Oswoić miopatie" już za nami

September 26, 2018

1/1
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum