Wyróżnione posty

Apel organizacji pozarządowych do władz w sprawie sytuacji epidemiologicznej w ośrodkach opieki długoterminowej

April 6, 2020

Nasza organizacja podpisała wczoraj list do Prezydenta i Premiera w sprawie dramatycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w ośrodkach opieki długoterminowej w związku z pandemią wirusa COVID-19. Poniżej przytaczamy jego treść:

 

 

W sprawie: dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych.

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Premierze,

W związku z pandemią COVID-19, wyrażamy bardzo duże zaniepokojenie sytuacją ponad 150 tysięcy osób przebywających w instytucjach stałego pobytu w ramach pomocy społecznej (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia) i opieki zdrowotnej (m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, szpitale psychiatryczne). Osoby te są obecnie w sytuacji trudniejszej niż kiedykolwiek.

Jak wynika z reportaży m.in. BBC pt. „Ponury kryzys w domach pomocy społecznej w Europie” w Hiszpanii, Francji i Włoszech umarły już tysiące mieszkańców domów pomocy społecznej (często 40-50% mieszkańców poszczególnych instytucji) i innych instytucji całodobowych, a przypadki zaniedbań są porażające (m.in. porzucenie mieszkańców czy pozbawienie jedzenia).

Jeśli podobny kryzys nawiedzi Polskę, umrzeć może nawet 1/3 mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, a zatem ponad 40 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a pozostałych czekają bardzo bolesne skutki, zarówno znaczne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego (np. na skutek odleżyn), jak i psychicznego (np. traumy).

Już teraz media alarmują o co najmniej 16 instytucjach poddanych kwarantannie i odciętych od świata oraz co najmniej 304 osobach zarażonych koronawirusem i co najmniej 2 zmarłych, m.in. w Niedabylu (ponad 90% zarażonych mieszkańców i personelu), Tomczycach (blisko 70% zarażonych mieszkańców), Jakubowicach, Koszęcinie (przymusowa ewakuacja wszystkich mieszkańców), Skarżysku-Kamiennej, Gorzycach, Starym Goździe (3 członków personelu na 88 pacjentów), Bochni, Bytomiu (149 osób w kwarantannie), Krakowie, Warszawie (Mokotów, w tym pacjenci wymagający dializ).

Ryzyko zakażenia koronawirusem i śmierci mieszkańców instytucji całodobowych jest radykalnie wyższe niż w przypadku innych grup. Do tego dochodzi ryzyko nadużyć związanych z pozostawaniem w izolacji, zaniedbania, a nawet porzucenia. Sytuacje te, niezależnie od ryzyka związanego z koronawirusem, mogą w obecnej sytuacji doprowadzić do zapaści zdrowia i śmierci.

W sytuacji braku podjęcia natychmiastowych, skoordynowanych i szeroko zakrojonych działań mieszkańców instytucji całodobowych może czekać masowa tragedia i kryzys humanitarny niespotykanej skali.

Apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie następujących rozwiązań:

 1. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK) ds. osób z niepełnosprawnościami przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 2. Uszczegółowienie Instrukcji MRPiPS dla instytucji stałego pobytu oraz świadczenia usług społecznych.

 3. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym (w tym poprzez wykorzystanie zasobów Wojsk Obrony Terytorialnej).

 4. Utworzenie w samorządach bazy osób wymagających wsparcia i sieci instytucji wspierających.

 5. Monitorowanie sytuacji mieszkańców instytucji stałego pobytu oraz osób korzystających z usług społecznych.

Szczegółowy Plan proponowanego przez nas działania kryzysowego jest zawarty jako załącznik nr 1 do niniejszego Listu.

Załączamy również przetłumaczone Stanowisko i apel Europejskiego Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) pt. Instytucje stałego pobytu stają się ogniskami zarażeń i nadużyć.

Deklarujemy pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych i jesteśmy do dyspozycji.

Z poważaniem

dr Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, w imieniu swoim, a także następujących osób i organizacji:

 1. Barbara Abramowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 2. Bohdan Aniszczyk, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

 3. Urszula Arabska

 4. Monika Auch-Szkoda, Komitet Społeczny „Jesteśmy”

 5. Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier

 6. Monika Babicka

 7. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski

 8. dr Rafał Bakalarczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 9. Jolanta Barska

 10. dr inż. Joanna Bartnicka, Politechnika Śląska

 11. Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

 12. prof. dr hab. med. Barbara Bień, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Geriatrii, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 13. Elżbieta Biernacka, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”

 14. Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek

 15. Katarzyna Bierzanowska, Inicjatywa Pełnoprawna, Kolektyw Artykuł 6

 16. Paweł Bilski, Fundacja Oczami Brata

 17. Regina Bisikiewicz, Polski Instytut Otwartego Dialogu

 18. prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 19. Anna Bocheńska, Fundacja Pomoc Rodzinie – Człowiek w Potrzebie

 20. Rafał Bojarski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 21. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia

 22. Aleksandra Bolczyk-Shepherd, Fundacja Oswoić Miopatie

 23. dr hab. Maciej Borski, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 24. Joanna Bulandra, Rybnicka Rada Kobiet

 25. Stanisław Bulandra

 26. Małgorzata Durka, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym

 27. Łukasz Broniszewski

 28. Bogusław Cebulski, Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej

 29. prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, Ogólnopolskie Porozumienie na rzecz NPOZP

 30. Siostra Małgorzata Chmielewska

 31. Zofia Chodarcewicz, Nas Samorząd Tarnowskie Góry

 32. Elżbieta Cichosz

 33. Joanna Cimoszko, Stowarzyszenie Zostańmy Razem im. Mateusza Kolad

 34. Joanna Cieśla, dziennikarka

 35. Monika Cycling, Fundacja Toto Animo

 36. Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 37. Ewa Cylny

 38. Witold Cylny

 39. Elżbieta Dajer

 40. Agnieszka Dąbkowska, Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

 41. Justyna Dąbrowska

 42. Paweł Dłubis, Fundacja „Pomerdało mi się”

 43. Łukasz Domagała, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

 44. Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA

 45. Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska

 46. dr Anna Drabarz, Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

 47. Anna Dróżdż

 48. Ewa Duda, Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera

 49. Anna Duniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”

 50. dr Rafał Dziurla, Uniwersytet Warszawski

 51. Andrzej Dysiński

 52. Aneta Englot, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

 53. Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

 54. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski

 55. prof. dr hab. Janina Filek, Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 56. Michał Fitas, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Klub Kibiców Niepełnosprawnych

 57. dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki, WPiA

 58. dr Anna Fogel, radca prawny

 59. dr Piotr Fogel

 60. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia

 61. Agnieszka Frelek

 62. Joanna Fromlewicz

 63. Beata Furmianiak

 64. Anna Gabryś

 65. Janek Gawroński, Klub Świadomej Młodzieży

 66. dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 67. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych

 68. Łukasz Gojke, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

 69. Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie OSTOJA

 70. Agnieszka Gorczyca-Kosińska

 71. Marek Gój, Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

 72. Dorota Górska

 73. Paweł Granicki, tłumacz

 74. Urszula Maria Gruszczyńska

 75. Grzegorz Grygiel, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 76. Małgorzata Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie

 77. Jerzy Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie

 78. Katarzyna Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie

 79. Anna Gryta, Miasto Obywatelskie Lubartów

 80. dr Michał Tadeusz Hadzel, Fundacja Autism Team, OSPPE

 81. Katarzyna Heba, Fundacja im. Helen Keller

 82. Marcin Prabhu Henrykowski

 83. Joanna Hereta, Stowarzyszenie „To Ma Sens”

 84. Dagmara Heromińska, mgr diagnostyki laboratoryjnej

 85. Justyna Hinz

 86. Jacek Hołub, dziennikarz

 87. Barbara Imiołczyk, Ambasador Konwencji (wyróżnienie Kongresu Osób  Niepełnosprawnościami)

 88. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Fundacja im. Brata Alberta

 89. Jolanta Jackiewicz, Stowarzyszenie „Śląskie Perły”

 90. Rafał Jacyna

 91. Ewa Jacyna-Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”

 92. Jacek Jakubowski

 93. Anna Janiak, Fundacja FIONA

 94. Artur Janicki

 95. Przemysław Jaśkiewicz, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

 96. Ewa Jasińska

 97. Kinga Jędrasik, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”, Stowarzyszenie Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź

 98. Paweł Jordan, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

 99. Jarosław Jużyczyński

 100. Janina Kaczmar, Fundacja „Pomóż Mi Żyć”

 101. Alicja Kaiser

 102. Piotr Kałuski

 103. Katarzyna Kamecka-Lach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

 104. Ewa Kamińska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych

 105. Klementyna Kamińska

 106. Maciej Kamiński

 107. Bogusława Kandzia

 108. Iwona Kapturzak, Fundacja na rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem „W Kontakcie”

 109. Jakub Kapturzak

 110. Magdalena Karwacka

 111. Monika Karwacka, Forum na rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością

 112. Hubert Karwacki

 113. Teresa Kasprzak

 114. Beata Kazimierczak, „Nie-Samodzielni”

 115. Karolina Kłobucka

 116. Mariusz Kłobucki

 117. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Kolektyw Artykuł 6

 118. Anna Koć

 119. Jacek Kołacz

 120. Patrycja Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi Na Świat

 121. Krzysztof Koman, Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

 122. Katarzyna Konieczna

 123. Danuta Konieczna

 124. Waldemar Konieczny

 125. Katarzyna Koplińska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 126. Katarzyna Kosecka

 127. Dorota Kośmider, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków ŚDS

 128. Alicja Kowalik

 129. Andrzej Kowalik

 130. Sebastian Kowalik

 131. Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

 132. Piotr Kowalski, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych

 133. Beata Kozak

 134. Bartosz Kozak

 135. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

 136. Tomasz Koźmiński, Fundacja For Heroes

 137. Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior

 138. Maria i Robert Królikowscy, „Konwencyjnie”

 139. Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 140. Ks. Jacek Krzemień, kapelan Wspólnoty Chleb Życia w Polsce

 141. Michał Krzyżanowski

 142. Agata Krzyżek, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie

 143. dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

 144. Anna Kublik, Warszawski Strajk Kobiet

 145. Jacek Kucharczyk

 146. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 147. Ryszard Kuczyński, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski

 148. Zuzanna Kuhl

 149. Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego

 150. Barbara Kurek

 151. Izabela Kusznierewicz

 152. Mateusz Kusznierewicz

 153. Agnieszka Kwaśniewicz

 154. Jacek Mariusz Kwiatkowski, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

 155. dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski, WPiA

 156. Maria Leszczyńska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 157. Katarzyna Ledzińska, Fundacja Oswoić Miopatie

 158. Monika Lewandowska, „Nie-Samodzielni”, oddział Sopot

 159. dr Sylwia Lewicka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 160. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne

 161. Ala Loranc, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Autyzmem Zacisze

 162. Klementyna Ludwig-Kamińska

 163. Anna Łężak

 164. Paweł Łukasiak

 165. Beata Łukaszczyk

 166. Andrzej Łukaszczyk

 167. dr inż. Mateusz Macałka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 168. Aleksander Maciaszek

 169. Ewelina Maj, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”

 170. Anita Majewska

 171. Klaudia Majewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 172. Monika Matysiak

 173. Sylwia Mądra, Inicjatywa Chcemy Całego Życia, Fundacja Autism Team

 174. Monika Merkel, Centrum Integracja Gdynia

 175. Jacek Michałowski

 176. Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

 177. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski

 178. Krystyna Milewska

 179. Maria Magdalena Miller

 180. Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

 181. Marzena Moch, Rodzice i Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJ-ZROZUM

 182. Mirosław Moch, Rodzice i Terapeuci na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJ-ZROZUM

 183. Jarosław Mojsiejuk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 184. dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Politechnika Wrocławska

 185. Jerzy Naumiuk

 186. dr hab. Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS

 187. Agnieszka Niedźwiedzka

 188. Anna Nowak, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”

 189. Małgorzata Nowak

 190. Maryla Ochimowska-Teper, Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”

 191. Anna Odrowąż-Maciaszek

 192. Bożena Okuń, Fundacja Toto Animo

 193. Dominika Olszewska

 194. Maciej Olszewski

 195. Aleksandra Orchowska, Fundacja ORCHidea

 196. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności

 197. Małgorzata Osipczuk, Stowarzyszenie „Intro”

 198. dr Natalia Pamuła, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6

 199. Agnieszka Panek

 200. Mariusz Panek, Fundacja Leonardo

 201. Edyta Papajewska, Inicjatywa Chcemy Całego Życia

 202. Paweł Parus, Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Marszałka Dolnego Śląska ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 203. Ewa Pawłowska, Fundacja Integracja

 204. Zofia Pągowska, Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Postaw na Nas

 205. Alina Perzanowska, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia

 206. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych

 207. Mikołaj Piekut, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 208. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do Spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

 209. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

 210. Tomasz Popiel, Fundacja „Pomerdało mi się”

 211. Joanna Popławska, Fundacja Artus

 212. Sławomir Popowski

 213. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

 214. Dorota Próchniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”

 215. dr Ariel Przybyłowicz, Uniwersytet Wrocławski, WPAiE

 216. Wiesława Przybysz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 217. Tomasz Przybyszewski, portal Niepelnosprawni.pl

 218. Ewa Pytasz

 219. Małgorzata Radziszewska, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl

 220. Agnieszka Rawicz

 221. dr Anna Reda-Ciszewska, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 222. Filip Rodzik, Skorpion Polkowice

 223. Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, członek założyciel Alzheimer Polska

 224. Grażyna Rosołowicz, „Nie-Samodzielni”

 225. Anna Rostafińska-Hagemejer

 226. dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 227. Mateusz Różański, dziennikarz

 228. dr Seweryn Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 229. Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji, Kolektyw Artykuł 6

 230. Dorota Rybarska – Jarosz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski w Szczecine

 231. Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 232. dr Marta Salkowska, Collegium Civitas

 233. Beata Sałach

 234. dr Beata Samoraj-Charitonow, IPS Uniwersytet Warszawski

 235. Andrzej Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”

 236. Beata Siemaszko

 237. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta

 238. Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand

 239. Małgorzata Silny, Fundacja KSK

 240. Natalia Skipietrow, Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego

 241. Rafał Skrzypczyk, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

 242. Kinga Smaga

 243. Aleksandra Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum

 244. Ewa Smolarow

 245. Magdalena Smugowska

 246. Marta Somow

 247. Izabela Sopalska-Rybak, Kulawa Warszawa

 248. Elżbieta Sowa, Fundacja Zapewnić Przyszłość

 249. Irena Sowińska

 250. Robert Stalewski

 251. Grażyna Staniszewska, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

 252. Marian Stasik

 253. Piotr Stefański, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

 254. Ewa Stolarz

 255. Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

 256. dr Monika Struck-Peregończyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 257. Justyna Strus

 258. Grażyna Szacka

 259. Roman Szacki, Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

 260. Grażyna Szałygo

 261. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, EAPN Polska

 262. Magda Szarota, Lancaster University, Kolektyw Artykuł 6

 263. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

 264. Miłosz Szczepanek

 265. Anita Szlęzak

 266. Emilia Szmyt-Kustra, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

 267. dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Politechnika Łódzka

 268. Anna Szymańska, Uniwersytet Warszawski

 269. Halina Szymańska

 270. Agnieszka Ścianowska

 271. Olga Ślepowrońska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

 272. Scholastyka Śniegowska

 273. Piotr Thieme, Spółdzielnia Socjalna WOLA

 274. Sandra Teodorczyk

 275. Agata Teutsch, Fundacja Autonomia

 276. Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 277. Piotr Todys, Fundacja TUS

 278. dr Małgorzata Trojańska, Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie

 279. Małgorzata Turek, Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „CHMURKA”

 280. dr n.med. Jolanta Twardowska - Rajewska, członek Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN

 281. Kamila Walicka

 282. Paweł Walicki

 283. Agnieszka Warszawa, Fundacja Autism Team

 284. Aleksander Waszkielewicz, Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia)

 285. Elżbieta Wąs, Miasto Obywatelskie Lubartów

 286. Waldemar Weihs, Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu

 287. Mira Widurek, Stowarzyszenie „Dla Równości”, Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

 288. Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”

 289. Zygmunt Wierzyński, Alzheimer Polska, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 290. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik

 291. dr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii

 292. Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Pełna Życia

 293. Paweł Włóczewski

 294. Grażyna Wojciechowicz

 295. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 296. Olga Wojdyńska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

 297. Alina Wojtowicz-Pomierna

 298. Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy, Podlaska Redakcja Seniora, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

 299. dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6

 300. Magdalena Worotniak

 301. Wojciech Worotniak

 302. Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja

 303. Anna Wotlińska

 304. Anna Woźniak-Szymańska, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Polski Związek Niewidomych

 305. Grażyna Wójcik, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 306. Maja Wójcikiewicz

 307. Filip Wójcikiewicz

 308. Paweł Wójtowicz, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

 309. Irena Wóycicka, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 310. Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Porozumienie Autyzm-Polska

 311. Agnieszka Wyrzykowska, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Sopot, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, koło Sopot

 312. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, Centrum Projektowania Uniwersalnego WA Politechnika Gdańska

 313. Tomasz Wysoczański

 314. Bernadeta Zakrzewska

 315. Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

 316. Marcin Zakrzewski

 317. Maciej A. Zarębski, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

 318. Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi

 319. Mirosław Zieliński, Prezes Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich - ORPHAN

 320. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 321. Edyta Żmija

 322. dr Dorota Żuchowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 323. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja

 324. Bogusława Żywna, Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

Do wiadomości:

 • Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

 • Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

 • Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości

 • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

 • Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

 • Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

 • Barłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

 • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Wojewodowie

 • Gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

   

   

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

I Konferencja "Oswoić miopatie" już za nami

September 26, 2018

1/1
Please reload

Ostatnie posty